Habarlar

Milli Liderimiz Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisini geçirdi hem-de ýaşaýyş toplumyny açdy
21 Noý
Milli Liderimiz Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisini geçirdi hem-de ýaşaýyş toplumyny açdy

2020-nji ýylyň 20-nji noýabrynda, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyzyň demirgazyk böleginde, Çoganly şäherçesinde bina edilen täze kottejler toplumynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy, diýip TDH habar berýär. Kottej toplumynyň açylyş dabarasynyň öňüsyrasynda Türkmenistanyň Prez...

Dowamyny oka
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi
20 Noý
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi

2020-nji ýylyň 19-njy noýabrynda, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly giňişleýin mejlisini geçirdi. Oňa welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimleri çagyryldy, diýip TDH habar berýär. Mejlisde ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmeg...

Dowamyny oka
Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly kitabynyň ýapon dilindäki neşiriniň tanyşdyryş dabarasy
20 Noý
Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly kitabynyň ýapon dilindäki neşiriniň tanyşdyryş dabarasy

2020-nji ýylyň 19-njy noýabrynda Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetinde Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly kitabynyň ýapon dilindäki neşiriniň tanyşdyryş dabarasy geçirildi, diýip Türkmenistanyň DIM-niň web-saýty habar berýär.  Täze...

Dowamyny oka
Türkmenistan bilen Halkara pul gaznasynyň wekilleriniň arasynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly duşuşyk geçirildi
20 Noý
Türkmenistan bilen Halkara pul gaznasynyň wekilleriniň arasynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly duşuşyk geçirildi

2020-nji ýylyň 19-njy noýabrynda Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş bankynyň başlygy R.Jepbarow bilen Natalia Tamirisanyň ýolbaşçylygynda Halkara pul gaznasynyň wekiliýetiniň arasynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly duşuşyk geçirildi, diýip Türkmenistanyň DIM-niň web-saýty habar berýär.  Wideo...

Dowamyny oka
Türkmenistanyň Prezidentiniň Katar Döwletiniň Emiri bilen telefon arkaly söhbetdeşligi boldy
19 Noý
Türkmenistanyň Prezidentiniň Katar Döwletiniň Emiri bilen telefon arkaly söhbetdeşligi boldy

2020-nji ýylyň 18-nji noýabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Katar Döwletiniň Emiri Şeýh Tamim Bin Hamad Al Taniniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik geçirildi. Söhbetdeşligiň barşynda iki ýurduň döwlet Baştutanlary ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ýokary derejesini, şe...

Dowamyny oka
Türkmenistanyň wekiliýeti GDA gatnaşyjy-döwletleriň howpsuzlyk geňeşiniň sekretarlarynyň 8-nji duşuşygyna gatnaşdy
19 Noý
Türkmenistanyň wekiliýeti GDA gatnaşyjy-döwletleriň howpsuzlyk geňeşiniň sekretarlarynyň 8-nji duşuşygyna gatnaşdy

2020-nji ýylyň 18-nji noýabrynda GDA gatnaşyjy-döwletleriň howpsuzlyk geňeşiniň sekretarlarynyň sekizinji duşuşygy sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly geçirildi, diýip Türkmenistanyň DIM-niň web-saýty habar berýär.  Duşuşykda türkmen wekiliýetine Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Or...

Dowamyny oka