Habarlar

Türkmenistanyň wekiliýeti Şanhaý şäherinde geçirilýän 2-nji Hytaý halkara import sergisine gatnaşýar
9 Noý
Türkmenistanyň wekiliýeti Şanhaý şäherinde geçirilýän 2-nji Hytaý halkara import sergisine gatnaşýar

2019-njy ýylyň 5-11-nji noýabry aralygynda Türkmenistanyň wekiliýeti Şanhaý şäherinde iş sapary bilen bolup, “Täze eýýamda bilelikdäki geljek” şygary astynda geçýän 2-nji Hytaý halkara import sergisine gatnaşýar. 5-nji noýabrda serginiň açylyş dabarasy geçirildi. Sergide HHR-yň Başlygy Si Szinpin ç...

Dowamyny oka
Türkmenistanyň Prezidentiniň Italiýa Respublikasyna resmi sapary
8 Noý
Türkmenistanyň Prezidentiniň Italiýa Respublikasyna resmi sapary

2019-njy ýylyň 6-njy noýabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Italiýa Respublikasyna resmi sapar bilen bardy. Rimiň “Fýumiçino” halkara howa menzilinde türkmen Liderini Italiýanyň ýokary derejeli wekilleri, şeýle-de Türkmenistanyň hökümet wekiliýetiniň agzalary garşyladylar.  ...

Dowamyny oka
Türkmenistanyň Prezidentiniň Italiýa Respublikasyna resmi sapary başlandy
7 Noý
Türkmenistanyň Prezidentiniň Italiýa Respublikasyna resmi sapary başlandy

2019-njy ýylyň 6-njy noýabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Italiýa Respublikasyna resmi sapary başlandy. Şol günüň özünde Milan şäheriniň «Rosa Grand Milano» myhmanhanasynda Türkmenistan bilen Italiýanyň döwlet we hususy pudaklarynyň wekilleriniň gatnaşmagynda işewürler m...

Dowamyny oka
Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi
6 Noý
Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi

2019-njy ýylyň 4-nji noýabrynda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda şu ýylyň geçen on aýynda harby we hukuk goraýjy edaralaryň alyp baran işleriniň neti...

Dowamyny oka
Aşgabatda XIII halkara kitap sergi-ýarmarkasy
6 Noý
Aşgabatda XIII halkara kitap sergi-ýarmarkasy

2019-njy ýylyň 4-nji noýabrynda Söwda-senagat edarasynyň sergiler merkezinde «Kitap — hyzmatdaşlygyň we ösüşiň ýoly» atly neşir önümleriniň XIII halkara kitap sergi-ýarmarkasy we onuň çäklerinde ylmy maslahat öz işine başlady. Şu ýyl foruma dünýäniň 16 döwletinden metbugat öýleriniň we neşirýat kär...

Dowamyny oka
Türkmenistanyň Prezidentiniň Halkara kitap sergi-ýarmarkasyna we ylmy maslahatyna gatnaşyjylara Gutlagy
5 Noý
Türkmenistanyň Prezidentiniň Halkara kitap sergi-ýarmarkasyna we ylmy maslahatyna gatnaşyjylara Gutlagy

Şu gün – 5-nji noýabrda Aşgabatda «Kitap — hyzmatdaşlygyň we ösüşiň ýoly» atly neşir önümleriniň XIII halkara kitap sergi-ýarmarkasy we ylmy maslahaty öz işine başlaýar. Bu çärä gatnaşyjylara Türkmenistanyň Prezidenti Gutlagyny ýollady. Onda şeýle diýilýär. “Hormatly myhmanlar! Hormatly neşirýat u...

Dowamyny oka