Habarlar

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinden
25 Sen
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinden

2020-nji ýylyň 24-nji sentýabrynda, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly giňişleýin mejlisini geçirdi. Oňa Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalary, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimleri çagyryldy, diýip TDH habar berýär. Mejlisiň b...

Dowamyny oka
Türkmenistanyň Prezidenti Belarus Respublikasynyň Prezidentini gutlady
24 Sen
Türkmenistanyň Prezidenti Belarus Respublikasynyň Prezidentini gutlady

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow jenap Aleksandr Lukaşenko Belarus Respublikasynyň Prezidentiniň wezipesine girişmegi mynasybetli gutlag hatyny iberdi. Döwlet Baştutanymyz öz gutlagynda Belarusuň ähli halkyna parahatçylyk, gülläp ösüş we rowaçlyk arzuw etdi.

Dowamyny oka
Türkmenistanyň Prezidenti BMG-niň Baş Assambleýasynyň 75-nji sessiýasyndaky çykyşynda ekologiki çökgünligi çözmek üçin ýurtlaryň güýjüni birleşdirmeklerini teklip etdi
24 Sen
Türkmenistanyň Prezidenti BMG-niň Baş Assambleýasynyň 75-nji sessiýasyndaky çykyşynda ekologiki çökgünligi çözmek üçin ýurtlaryň güýjüni birleşdirmeklerini teklip etdi

Mälim bolşy ýaly, 2020-nji ýylyň 22-nji sentýabrynda BMG-niň Nýu-Ýorkdaky ştab-kwartirasynda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 75-nji ýubileý sessiýasynyň ýokary derejeli hepdeligi başlady. Bu, şu günki günde adamzadyň ýüzbe-ýüz bolan çözmesi ýeňil bolmadyk meseleleriň çögüdini tap...

Dowamyny oka
ABŞ-nyň Halkara ösüş agentliginiň wekilleri bilen onlaýn-duşuşyk geçirildi
24 Sen
ABŞ-nyň Halkara ösüş agentliginiň wekilleri bilen onlaýn-duşuşyk geçirildi

2020-nji ýylyň 23-nji sentýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary W.Hajiýewiň ABŞ-nyň Halkara ösüş agentliginiň Türkmenistandaky wekili N.Nadiradze bilen sanly wideoaragatnaşyk arkaly duşuşygy geçirildi, diýip Türkmenistanyň DIM-niň web-saýty habar berýär. Gepleşikleriň başynda...

Dowamyny oka
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň BMG-niň Baş Assambleýasynyň 75-nji ýubileý mejlisine gatnaşyjylara wideoýüzlenmesi
23 Sen
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň BMG-niň Baş Assambleýasynyň 75-nji ýubileý mejlisine gatnaşyjylara wideoýüzlenmesi

Hormatly jenap Başlyk! Hormatly jenap Baş sekretar! Ilki bilen jenap Wolkan Bozkyry Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 75-nji mejlisiniň başlygy wezipesine saýlanylmagy bilen gutlamaga hem-de oňa bu jogapkärli wezipede üstünlikleri arzuw etmäge rugsat ediň. Jenap Tijany Muhammad-B...

Dowamyny oka
BMG-niň Baş Assambleýasynyň 75-nji sessiýasynda Türkmenistanyň Prezidenti Halkara syýasatynda ynanyşmagy dikeltmegiň ähmiýetini nygtady
23 Sen
BMG-niň Baş Assambleýasynyň 75-nji sessiýasynda Türkmenistanyň Prezidenti Halkara syýasatynda ynanyşmagy dikeltmegiň ähmiýetini nygtady

2020-nji ýylyň 22-nji sentýabrynda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 75-nji ýubileý sessiýasynyň ýokary derejeli hepdeligi başlady.  Hut şol gün-de hem, Türkmenistanyň Prezidentiniň çykyşy göni ýaýlymda goýberildi. BMG-niň Baş Assambleýasynyň bu sessiýasynyň kyn döwre gabat gelendi...

Dowamyny oka