Gümrük ýygymlarynyň möçberleri

T/b

Gümrük ýygymlarynyň görnüşleri

Gümrük ýygymlarynyň möçberleri

1.

Gümrük taýdan resmileşdirilmegi üçin - (ýok etmek, döwletiň haýryna ýüz öwürmek, gümrük üstaşyry gümrük düzgünlerinden başga)

harydyň gümrük bahasynyň 0,2% möçberinde

2.

Gümrükli gidilme üçin -

her işgäriň bir sagady üçin durmuş töleglerini we beýleki tölegleri, salgytlary, ýygymlary hasaplamak üçin binýatlyk mukdarynyň 0,2 möçberinde

3.

Saklamak üçin -

(ýok etmek, döwletiň haýryna ýüz öwürmek gümrük düzgünlerinden başga)

her gün üçin harydyň gümrük bahasynyň 0,3% möçberinde

 

Bellik: Gümrük ýygymlaryny hasaplamak maksatlary üçin doly däl sagat doly sagada we doly däl gün doly güne deňleşdirilýär.