Gümrük habarlary

04.12.2023

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy tarapyndan Serhetýaka gümrük nokatlarynda maglumat beriji monitorlar ornaşdyryldy

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy tarapyndan Serhetýaka gümrük nokatlarynda maglumat beriji monitorlar ornaşdyryldy

02.12.2023

Mary welaýat gümrükhanasy tarapyndan demir ýol ulaglarynda daşalýan harytlaryň wagonlaryndaky kybaplaýyş serişdeleriniň talaba laýyk saklanylmagy bilen bagly pudagara maslahat geçirildi

Mary welaýat gümrükhanasy tarapyndan demir ýol ulaglarynda daşalýan harytlaryň wagonlaryndaky kybaplaýyş serişdeleriniň talaba laýyk saklanylmagy bilen bagly pudagara maslahat geçirildi

01.12.2023

Daşoguz welaýat gümrükhanasynda «Döwrebap gümrük syýasaty – kuwwatly daşary söwdanyň kepili» atly pudagara okuw-maslahaty geçirildi

Daşoguz welaýat gümrükhanasynda «Döwrebap gümrük syýasaty – kuwwatly daşary söwdanyň kepili» atly pudagara okuw-maslahaty geçirildi

29.11.2023

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň başlygy Azerbaýjan Respublikasynyň Döwlet gümrük komitetiniň başlygy bilen duşuşdy

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň başlygy Azerbaýjan Respublikasynyň Döwlet gümrük komitetiniň başlygy bilen duşuşdy

23.11.2023

Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Türkiýäniň gümrükçileriniň üç taraplaýyn duşuşygy geçirildi

Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Türkiýäniň gümrükçileriniň üç taraplaýyn duşuşygy geçirildi

22.11.2023

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda Ýewropa Bileleşiginiň bilermenleri bilen duşuşyk geçirildi

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda Ýewropa Bileleşiginiň bilermenleri bilen duşuşyk geçirildi