Gümrük habarlary
RSS

16.05.2024

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň wekili Türkmenistanyň we Ýewropa Bileleşiginiň Bilelikdäki maslahatynda çykyş etdi

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň wekili Türkmenistanyň we Ýewropa Bileleşiginiň Bilelikdäki maslahatynda çykyş etdi

07.05.2024

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň wekilleri Türkiýeli kärdeşleri bilen wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly duşuşdylar

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň wekilleri Türkiýeli kärdeşleri bilen wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly duşuşdylar

02.05.2024

Döwlet gümrük gullugynyň wekiliýeti Bütindünýä gümrük guramasynda geçirilen maslahata gatnaşdy

Döwlet gümrük gullugynyň wekiliýeti Bütindünýä gümrük guramasynda geçirilen maslahata gatnaşdy

29.04.2024

AŞGABAT ŞÄHER GÜMRÜKHANASYNDA PUDAGARA OKUW MASLAHATY GEÇIRILDI

AŞGABAT ŞÄHER GÜMRÜKHANASYNDA PUDAGARA OKUW MASLAHATY GEÇIRILDI

29.04.2024

«Eksport-import amallary üçin bir penjire» ulgamynyň işini utgaşdyrmak boýunça Pudagara iş toparynyň nobatdaky mejlisi geçirildi

«Eksport-import amallary üçin bir penjire» ulgamynyň işini utgaşdyrmak boýunça Pudagara iş toparynyň nobatdaky mejlisi geçirildi

26.04.2024

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň ýanyndaky Okuw merkezi okuw usulyýetlerini kämilleşdirýär

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň ýanyndaky Okuw merkezi okuw usulyýetlerini kämilleşdirýär