Таможенный контроль
Eksport edilmegi bilen bagly Türkmenistanyň gümrük çäginden daşyna çykarylanda sertifikatlaşdyrylmaga degişli önümleriň sanawy

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2016-njy ýylyň 5-nji fewralyndaky 14594-nji karary bilen Eksport edilmegi bilen bagly Türkmenistanyň gümrük çäginden daşyna çykarylanda sertifikatlaşdyrylmaga degişli önümleriň Sanawy tassyklandy.

I.    Uglewodorod önümleri

-    Çig nebit we nebit önümleri
-    Tebigy gaz
-    Suwuklandyrylan gaz
-    Gaz kondensaty
-    Polietilen
-    Polipropilen

II.    Oba hojalyk önümleri

-    Pagta we pagta süýümi
-    Bugdaý we bugdaý uny
-    Pile
-    Çig ýüpek

III.    Himiýa senagatynyň önümleri

-    Ýod
-    Brom
-    Karbamid
-    Tehniki kükürt

IV.    Gurluşyk materiallary we senagat önümleri

-    Sement
-    Demir we demir önümleri
-    Polietilen we polipropilen turbalary
-    Tebigy daşlardan alynýan önümler