Habarlar

Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisinden
5 Few
Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisinden

2016-nji ýylyň 4-nji fewralynda Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onuň gün tertibine ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň 2016-njy ýylyň birin...

Dowamyny oka
Türkmenistanyň Prezidenti Azerbaýjanyň Türkmenistandaky adatdan daşary we doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi
4 Few
Türkmenistanyň Prezidenti Azerbaýjanyň Türkmenistandaky adatdan daşary we doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi

2016-njy ýylyň 3-nji fewralynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Azerbaýjjan Respublikasynyň Türkmenistanda täze bellenilen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Hasan Sultan ogly Zeýnalowy kabul etdi. Diplomat döwlet Baştutanymyza ynanç hatyny gowşurdy. Duşuşygyň barşynda ikit...

Dowamyny oka
Türkmenistanda Eýranyň Medeniýet günleri açyldy
3 Few
Türkmenistanda Eýranyň Medeniýet günleri açyldy

2016-njy ýylyň 2-nji fewralynda paýtagtymyzda Eýran Yslam Respublikasynyň Türkmenistandaky Medeniýet günleri açyldy. Oňa gatnaşmak üçin EYR-nyň Medeniýet we yslam aragatnaşyklary boýunça guramasynyň başlygy Abuzar Ebrahimi Torkamanyň ýolbaşçylygynda uly döredijilik wekiliýeti Aşgabada geldi. Bu uly...

Dowamyny oka
Awstriýa Respublikasynyň wekiliýetiniň sapary
3 Few
Awstriýa Respublikasynyň wekiliýetiniň sapary

2016-njy ýylyň 2-nji fewralynda Türkmenistanyň Mejlisinde Awstriýa Respublikasynyň Milli Geňeşiniň ikinji prezidenti jenap Karlhaýns Kopfyň ýolbaşçylygynda paýtagtymyza gelen wekiliýetiň agzalary bilen duşuşyk geçirildi. Söhbetdeşligiň barşynda myhmanlar hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuham...

Dowamyny oka
Türkmenistanyň Prezidenti konstitusion toparyň mejlisini geçirdi
3 Few
Türkmenistanyň Prezidenti konstitusion toparyň mejlisini geçirdi

2016-njy ýylyň 2-nji fewralynda paýtagtymyzda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda Türkmenistanyň Konstitusiýasyny kämilleşdirmek baradaky konstitusion toparyň mejlisi geçirildi.  Mejlisi açyp we onuň gün tertibini yglan edip, döwlet Baştutanymyz häzirki döwürde döwlet...

Dowamyny oka
Hazar deňziniň meseleleri boýunça Türkmenistanyň Hökümetara toparynyň mejlisinden
1 Few
Hazar deňziniň meseleleri boýunça Türkmenistanyň Hökümetara toparynyň mejlisinden

30-njy ýanwarda paýtagtymyzda Hazar deňziniň meseleleri boýunça Türkmenistanyň Hökümetara toparynyň nobatdaky mejlisi geçirildi. Duşuşykda bellenilişi ýaly, deňhukukly, özara peýdaly hyzmatdaşlyk we milli hem-de umumy bähbitler esasynda ýola goýulýan gatnaşyklara daýanýan daşary syýasat ugruny üstü...

Dowamyny oka